#4 Bẫy Chồn Đèn Tại Thị Xã Cửa Lò | Dính Thòng Lọng Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm

KÊNH BẪY CHIM SẺ - MR.TRÍ - #4 Bẫy Chồn Đèn Tại Thị Xã Cửa Lò | Dính Thòng Lọng Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm

#4 Bẫy Chồn Đèn Tại Thị Xã Cửa Lò | Dính Thòng Lọng Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm - KÊNH BẪY CHIM SẺ - MR.TRÍ

#4 Bẫy Chồn Đèn Tại Thị Xã Cửa Lò | Dính Thòng Lọng Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm - The Best Videos

The Best Videos - #4 Bẫy Chồn Đèn Tại Thị Xã Cửa Lò | Dính Thòng Lọng Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm
Share to your friends - #4 Bẫy Chồn Đèn Tại Thị Xã Cửa Lò | Dính Thòng Lọng Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm
  • Views 1,194 times

#4 Bẫy Chồn Đèn Tại Thị Xã Cửa Lò | Dính Thòng Lọng Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm, Thòng lọng vừa cắm xuống , chưa kịp thấy chồn đèn chạy về, chưa kịp quay thì đã dính bẫy thòng lọng, chồn đèn chạy với tốc độ bàn thờ quá nhanh, vướng vào thòng lọng khi chưa kịp ngồi rình...
các bạn có thể giao lưu với Trí qua :
zalo : 0399882006 - 0934.777.444
face book : https://www.facebook.com/KeoBayChim.Mr.Tri/
đăng ký theo dõi kênh : https://goo.gl/P1wtHH
#mrtri #baychimsemrtri
Loading...